آللاه ورتخته مرده شایی مرختی...(Aallah var takhte morda shaei marekhti)

اگه خوافی باشین یا یچیزایی ازش بدونین احتمالا متوجه میشین که یعنی چی.اما برا درک بهترش باید بگم این یه نفرینه.که آرزوی مرگ میکنی برای مخاطبت.

اینم بگم بیشتر جنبه اینو داره که بطرفت بفهمونی چقدر از کارش ناراحتی.وگرنه هرکس ازین اصطلاح استفاده میکنه هیچ قصد و غرضی تو نیتش نیست.

در کل معنیش اینه که انشالله بیفتی رو تخت مرده شورخونه،یعنی بمیری انشااللهاوه

/ 1 نظر / 31 بازدید
ایوبی ایوب

باسلام *منتظرحضور* واژه بـــازار ( 5 ) وارڃنَگ:/vārëhnag/ خوراندن (مصدر) هُدۏناك:/hodöwnāk/ خواهنده، آرزومند،متمايل(صفت فاعلی) نُگـْرَه:/nograh/ نقره(اسم ساده.مفرد) تِـلاه:/ telāh/ طَـلا(اسم ساده.مفرد.غیرمشتق) زَهْم:/ zahm/ شمشير جمله: واجَه زَهْم جَنڃ بيتّه دست دڃـم:/ dastdëhm/ وضو ، دستشويي كردن شِڃلابڃـلا: /šëhlābëhlā/ ولخرجي(حاصل مصدر) گـُـوَزَگ:/ govazag/ عبوركردن( مصدر) آپْ رِڃچَگ:/ āprëhčag/ آب ريختن(مصدر ) شُلـُـنْچَگ:/ šolončag/ از راه بيني مايعات را فرو بردن (مصدر) دَپارْ:/ dapār/ لقمه جمله: دَپاري دَپا كُه دست آپ :/ dastāp/ کنایه ازوضوگرفتن و رفتن به توالت جمله : كـَـدي دست آپي كُه؟ چُـكــُـرَّ گ:/ čokorrag/ ريزش آب و صداي آن(مصدر) گـُـراب:/ gorāb/ هواپيما يا كشتي(اسم ساده .مفرد.غیرمشتق) لاپي پُرِّن:/ lāpī porren/ کنایه ازاینکه حامله است ماهِگن:/ māhegen/یعنی آبستن و ماههاي آخر زایمان حیوان است آپُس:/ āpos/ آبستن جمله: پَس آپُـسْ بيتّ. آپْـسَر: /āpsar/ اميد و جايي داشتن براي توقّـف يا خوردن و نوشيدن آپَـيْح سَر:/ āpei sar/ اوّل وابتدای